Tvoje je samo ono što daš!

O nama

“Počinjem ovu svoju priču, nizašto, bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom, s dalekom nadom da će se naći neko rješenje kad bude račun sveden, ako bude, kad ostavim trag mastila na ovoj hartiji što čeka kao izazov. Ne znam šta će biti zabilježeno, ali će u kukama slova ostati nešto od onoga što je bivalo u meni, pa se više neće gubiti u kovitlacima magle, kao da nije ni bilo, ili da ne znam šta je bilo. Tako ću moći da vidim sebe kakav postajem, to čudo koje ne poznajem, a čini mi se da je čudo što uvijek nisam bio ono što sam sad.” – Meša Selimović (Derviš i smrt)

Kakav sadržaj možete očekivati?

HR & management

Za sve one koji smatraju da će ih znanja i saznanja drugih iz područja ljudskih resursa (potencijala), organizacijskog ponašanja i sistema nagrađivanja učiniti boljim rukovoditeljima. Potrebno je odmaći se od promišljanja da ta znanja trebaju biti zarobljena u odjelima ljudskih resursa, već su neophodna nadopuna svima koji vode male ili velike timove.

Travel

Tražite inspiraciju?

Everyday life

Pored ličnih tema, na ovoj stranici će se naći i misli, djela i promišljanja drugih, voljenih, bliskih lll mikrosvijetu.

Najnoviji članci

Želite li primati lll newsletter?